1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

ΚΑΘΑΡΣΗ