1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011