1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011