1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

o αυριανός πρόεδρος των Η.Π.Α