1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

G.PUPPETREOU