1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

η σατυρα ήταν σατυρος..