1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010