1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

2σε1