1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

μόνο τυφλή;