1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010