1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟΧΗ;..ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ!