1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

(επανάληψη)