1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010ballotbox_Thrower_Banksy_Revisited_by_donpsychote