1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

ΕΥ.Βενιζέφλοξ