1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

2 όψεις