1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010