1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010