1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

X-L-E-X