1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

W.C (Worldwide Control)