1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

κουρ2