1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

συνδικαλλιστεία