1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

ιδεοφυγή