1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

ο αμαρτωλός 40στή μπριζόλες ονειρεύεται