1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Έχετε γειά ..