1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

3(-) Φ(+)