1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

του Αλέξη...