1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

φ-ως εκεί..