1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

δεν ξεχνώ..