1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2009

kiss-πατρίς