1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009


ocean soul... ευχαριστώ ...